Prawnicy tworzący Kancelarię i współpracujący z nią posiadają wieloletnią praktykę i doświadczenie w prowadzeniu spraw Klientów w różnych obszarach prawa.

Prowadzimy  doradztwo prawne przede wszystkim w następujących dziedzinach:


KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW

Obsługa firm w zakresie spraw korporacyjnych, m.in. przygotowywanie uchwał, protokołów walnych zgromadzeń, rejestracja zmian w KRS, kompleksowa obsługa dotycząca założenia nowej firmy, w tym opracowywanie aktów założycielskich i statutów oraz innych niezbędnych na tym etapie dokumentów, pomoc prawa przy organizacji fuzji i przejęć, m.in. przygotowywanie kompleksowych analiz prawnych (due diligence) przedsiębiorców, identyfikowanie ryzyk prawnych wiążących się z daną transakcją, reprezentowanie Klientów przy negocjacji umów, przygotowywanie zgłoszeń zamiaru koncentracji do Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów.


KONTRAKTY HANDLOWE

Przygotowywanie, negocjowanie i opiniowanie wszelkiego rodzaju umów z kontrahentami, umów o współpracy handlowej, umów o świadczenie usług, umów sprzedaży nieruchomości i przedsiębiorstw. W tej dziedzinie naszym zadaniem jest maksymalne zabezpieczenie interesów naszych Klientów, jak również wyeliminowanie niejasnych postanowień umownych, w celu uniknięcia późniejszych problemów interpretacyjnych.


NIERUCHOMOŚCI I PRAWO BUDOWLANE

Obsługa transakcji związanych z nabywaniem i zagospodarowaniem nieruchomości, w tym doradztwo w procesie uzyskiwania decyzji administracyjnych związanych z procesem budowlanym, audyty prawne nieruchomości;  przygotowywanie i negocjowanie umów najmu, dzierżawy, o zarządzanie nieruchomościami, sprzedaży nieruchomości na cele inwestycyjne.


PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Doradztwo w kwestiach związanych z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, znaków towarowych, wynalazków (patentów), wzorów użytkowych i innych praw na dobrach niematerialnych. Opiniowanie i negocjowanie umów sprzedaży praw autorskich, umowy licencyjne.


OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH

Doradztwo z zakresu wykorzystywania i ochrony dóbr osobistych takich jak wizerunek, dobre imię, renoma, twórczość naukowa czy artystyczna. Reprezentowanie Klientów indywidualnych i korporacyjnych w cywilnych postępowaniach sądowych dotyczących naruszenia dóbr osobistych, jak również w postępowaniach karnych w sprawach o zniesławienie lub zniewagę.


RYNEK PR

Doradztwo na rzecz agencji świadczących usługi Public Relations i Public Affaires, współpraca przy kreowaniu wizerunku Klientów z punktu widzenia zachowania standardów prawnych, przygotowywanie i opiniowanie umów w tym zakresie.


POSTĘPOWANIA SĄDOWE

Prowadzenie w imieniu Klientów spraw cywilnych, gospodarczych, w tym o odszkodowania i windykację należności, reprezentowanie Klientów w postępowaniach z zakresu prawa rodzinnego, w szczególności w postępowaniach rozwodowych oraz dotyczących kontaktów z dziećmi, jak również w postępowaniach z zakresu prawa pracy oraz w postępowaniach karnych o podłożu gospodarczym.


PRAWO RODZINNE

Reprezentowanie Klientów w postępowaniach rozwodowych, postępowaniach dotyczących kontaktów z dziećmi , sprawach o alimenty oraz o podział majątku. Doradzanie Klientom również na etapie przed wszczęciem postępowania sądowego, negocjowanie oraz opracowywanie ewentualnych ugód sądowych i pozasądowych, porozumień wychowawczych.