Przy obsłudze Klientów mamy na uwadze przede wszystkim zapewnienie im prawnego bezpieczeństwa. Staramy się, aby usługi Kancelarii były świadczone na najwyższym, profesjonalnym poziomie, z poszanowaniem zasad etyki zawodowej, dobrych praktyk rynkowych oraz indywidualnych interesów Klientów. Założeniem jest, aby świadczone przez Kancelarię doradztwo stanowiło praktyczną pomoc i wskazówkę zarówno w prowadzonej przez Klientów działalności, jak również w indywidualnych sprawach osób fizycznych, w tym Klientów borykających się z problemami rodzinnymi, przy których niekiedy pomoc adwokata jest nieodzowna. 

Atutem naszej Kancelarii jest bieżąca współpraca ze specjalistami z wielu dziedzin prawa i finansów, co pozwala na sprawne tworzenie zespołów łączących specjalistów o różnorodnej wiedzy i doświadczeniu i daje możliwość realizacji nawet najbardziej złożonych projektów.

W ramach doradztwa świadczonego na rzecz podmiotów gospodarczych; prowadzimy obsługę prawną konieczną zarówno w bieżącym funkcjonowaniu firmy, jaki i doradztwo przy realizacji poszczególnych projektów.  Przygotowujemy opinie, ekspertyzy, analizy prawne, udzielamy  ustnych konsultacji, przygotowujemy projekty umów, a także aktów wewnętrznych takich jak np. regulaminy, uchwały. W imieniu Klientów prowadzimy negocjacje dotyczące różnego typu kontraktów. Współpracujemy ponadto na stałe ze specjalistami (doradcami podatkowymi i finansowymi), którzy wspierają naszych Klientów w bieżącej działalności.  

Kompleksowa obsługa obejmuje również reprezentowanie Klientów przed sądami, organami administracji, organami egzekucyjnymi lub w postępowaniach polubownych.

Starając się stosować zindywidualizowane podejście do każdego Klienta i każdej sprawy, proponujemy elastyczne sposoby rozliczeń, w zależności od rodzaju i zakresu świadczonej obsługi prawnej.

W ramach usług świadczonych na rzecz osób fizycznych oferujemy kompleksową pomoc w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, jak również prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym konsultacje i porady dotyczące bieżącej sytuacji Klientów, reprezentowanie interesów Klientów oraz ich dzieci w sądzie, doradztwo w zakresie spraw alimentacyjnych. Tam gdzie możliwa i uzasadniona jest mediacja, a Klient zainteresowany jest taką próbą rozwiązania sporu, bierzemy udział w postępowaniu mediacyjnym. W określonych sytuacjach reprezentujemy Klientów także w sprawach karnych.

KANCELARIA.html