Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie cywilnym, a także w prawie nieruchomości i prawie budowlanym. Zajmuje się zarówno bieżącą obsługą małych i średnich przedsiębiorstw,  jak i ich reprezentacją w sądzie w zakresie sporów gospodarczych. Prowadzi także sprawy sądowe osób fizycznych w zakresie odszkodowań, prawa rodzinnego, prawa spadkowego i prawa pracy. 


W zakresie prawa nieruchomości i prawa budowlanego jej praktyka obejmuje zarówno przygotowanie audytów prawnych nieruchomości, jak i wszelkie transakcje związane z nabywaniem
i zagospodarowaniem nieruchomości. Reprezentowała międzynarodowe i krajowe firmy deweloperskie w sprawach związanych z nabyciem gruntów w największych polskich miastach i realizacją projektów developerskich. Doradzała w kwestiach związanych z przygotowaniem i realizacją projektów obejmujących zarówno budownictwo mieszkaniowe, powierzchnie biurowe, parki logistyczne, jak i budowy centrów handlowych na terenie całego kraju. Doradzała  podmiotom gospodarczym, jak i osobom fizycznym w związku z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości oraz roszczeniami reprywatyzacyjnymi.


W ramach bieżącej obsługi przedsiębiorstw reprezentuje interesy Klientów przy przygotowywaniu, negocjowaniu i zawieraniu wszelkiego rodzaju umów, zarówno z zakresu obrotu nieruchomościami, jak i umów związanych z działalnością reklamową, producencką, public relations, ochroną praw autorskich.


Doradza także osobom fizycznym w sprawach związanych z uzyskiwaniem odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych, w tym odzyskiwaniem należności z polis ubezpieczeniowych, sprawach z zakresu prawa pracy oraz szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, związanych zarówno ze spadkami, jak i sprawami rozwodowymi. Obsługa w tym zakresie obejmuje zarówno doradztwo, prowadzenie ewentualnych negocjacji, zawieranie ugód, jak i reprezentację w postępowaniach sądowych.


Pracuje w języku polskim i angielskim.

PARTNERZY.html